Wie zijn we

ATO FORM is een snelgroeiend bedrijf in de Nederlandse zorgmarkt. Ons doel is om met innovatieve producten, een frisse en slimme manier van werken en met een duidelijke menselijke touch de zorg op lange termijn betaalbaar, realiseerbaar en prettig te houden.

We zien producten ‘slechts’ als middel voor een oplossing. Niet omgekeerd. We gaan de komende jaren meer en meer inzetten op werkoptimalisatie om de zorg makkelijker te maken.

Een onderdeel van dit werkoptimalisatie proces is de lancering van onze zorg- indicator waardoor we nog doelgerichter de zorgmarkt per zorgcategorie kunnen adviseren en ondersteunen.

Binnen de WMO werken we bijvoorbeeld met onze Carewell family van douche-toilet oplossingen. Voor veel van deze producten geldt het ‘LEGO’- principe. Dat houdt in dat een product door afzonderlijke bouwstenen eenvoudig en met relatief weinig kosten weer opnieuw ingezet kan worden.

Intramuraal werken we naast de Carewell familiy ook met de We-Turn family waarbij we ons specialiseren in zorgoplossingen voor liggen en positioneren. Via ons ‘one-stop-shop’ model hebben we altijd een passende oplossing voor onze samenwerkende dealer.

Ook ons beleid van proefplaatsingen is in zijn uitvoering uniek in Nederland waarbij een groot aantal van de proefplaatsingen ook daadwerkelijk een order wordt (binnen de intramurale markt).

ATO FORM gaat zich bijvoorbeeld richten op:

 • meedenken in het zorgproces en tijdbesparende processen voorstellen door de inzet van innovatieve producten;
 • meedenken in het zorgproces en werkbelastende processen te verminderen door de inzet van innovatieve producten waardoor er minder uitval van personeel is;
 • terugverdienmodellen om besparingen in beeld te krijgen;
 • opleiding zorgpersoneel om producten optimaal te gebruiken (zowel ‘on the spot’ als door productvideo’s);
 • adviseren voor herplaatsing;

ATO FORM ondersteunt de strategische dealers in markt door een breed pakket van complementaire producten aan te bieden. Hierbij denken we ook procesmatig mee aan passen, afleveren en service.

Missie en visie

Bij ATO FORM gaat het om mensen.

Onze missie is meer levensvreugde te geven aan mensen die zorg verlenen en mensen die zorg vragen door hun dagelijkse leven plezieriger en comfortabeler te maken.

Om dit bereiken hebben we de volgende visie:

Door professioneel advies, uitstekende kennis en ervaring bieden we een oplossing voor de toenemende druk in de zorg. Onze innovatieve producten maken de dagelijkse zorg minder belastend en juist plezieriger voor de zorgverlener. Deze hulpmiddelen bieden ook ondersteuning bij de verbetering van het comfort en de zelfstandigheid van de zorgvrager.

ATO FORM: voor meer levensvreugde. Voor mensen en door mensen!

Kernwaarden

Onze kernwaarden omschrijven wie we zijn en wat we belangrijk vinden:

 • Betrokken. We zijn als team nauw met elkaar verbonden en betrokken bij onze klanten. We luisteren goed naar hun wensen en proberen door als het ware naast ze te gaan staan, gezamenlijk tot een oplossing te komen.
 • Daadkrachtig. Nadat we met de klant tot een oplossing zijn gekomen, voeren we deze zorgvuldig en zo snel mogelijk uit.
 • Flexibel. Wanneer de situatie om een andere aanvliegroute vraagt dan doen we daar niet moeilijk over. Ieder mens en iedere situatie zijn verschillend en verdienen specifiek advies.
 • Plezier. We doen met veel plezier ons werk. Het geeft ons energie wanneer klanten blij zijn met het resultaat.

MVO

Bij ATO FORM gaat het om mensen door mensen. Dit is niet gewoon een manier van werken, maar een manier van denken. Daarom streven we ernaar maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Dit bestaat uit een serie kleine stappen die gezamenlijk een grote stap in de goede richting zijn.

We streven dat na door:

 • personen met een afstand tot de arbeidsmarkt in ons arbeidsproces te betrekken;
 • verpakkingsmateriaal te verzamelen, te sorteren en opnieuw te gebruiken;
 • ons pand op de Wetterkant 11 in Gorredijk met gebruikte kantoormeubelen en energiezuinige led-verlichting in te richten en door diverse gerecyclede materialen te gebruiken;
 • onze kantoren te filteren met behulp van planten die afvalstoffen opnemen en veel zuurstof uitstoten;
 • voor onze magazijnstellingen gebruikt steigerhout te gebruiken en deze door mensen van een sociale werkplaats te laten maken;
 • onze focus om mensen aan te nemen die naast hun betaalde baan ook vrijwilligerswerk uitvoeren;
 • het gebruik van zonnepanelen voor het opladen van de elektrische auto;
 • waar mogelijk hybride te werken door productdemo’s en afspraken via video te laten plaatsvinden;
 • door plaatselijke kunstenaars te ondersteunen door het kosteloos beschikbaar stellen van expositieruimte.

Het ATO FORM team

Verkoop binnendienst

Jenny
Jenny
Brenda
Brenda
Wesley
Wesley
Petra
Petra

Service / Logistiek

Eelco
Eelco
Rik
Rik
Samme
Samme
Jordin
Jordin
Gerben
Gerben
Michelle
Michelle
Samuël
Samuël
Silas
Silas

Marketing

Mirjam
Mirjam
Els
Els
Wolter
Wolter
Benjamin
Benjamin

Backoffice

Jonathan
Jonathan
Marijke
Marijke
Mark Jan
Mark Jan
Amélia
Amélia
Wibo
Wibo